Covid-19 maatregelen voor de sociaal-culturele sector (update 9 juni)

Mogelijkheden vanaf 9 juni 2021 Vanaf 9 juni zijn er niet alleen buiten, maar ook binnen opnieuw activiteiten mogelijk. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen groepsactiviteiten en evenementen. Groepsactiviteiten zijn activiteiten waar maar een beperkt aantal mensen (vaak leden) aan deelnemen. Denk hierbij aan typische verenigingsactiviteiten zoals workshops, bestuursvergaderingen, vormingen, wandelingen… Bij evenementen is er sprake van […]