ADR-Vlaanderen secretariaat: aangepaste dienstverlening

Naar aanleiding van het Coronavirus en de strengere maatregelen die de overheid heeft genomen om het virus in te dijken hebben we beslist om het secretariaat van ADR-Vlaanderen vanaf woensdag 18 maart 2020 (tijdelijk) te sluiten, dwz, ons hoofdkantoor in Turnhout gaat eventjes “in lockdown”. Geen nood, de medewerkers Jef, Lettice en Els blijven bereikbaar via mail en de vaste lijnen worden […]

Algemene Vergadering ADR-Vlaanderen vzw UITGESTELD

Gezien de algemene maatregelen die nu zijn bekendgemaakt door de federale overheid om het coronavirus in te dijken hebben we beslist om de Algemene Vergadering die voorzien is op zaterdag 21 maart te Sint-Niklaas NIET TE LATEN DOORGAAN. Geplande regiovergaderingen en werkgroepen van ADR-Vlaanderen gaan ook NIET door en worden uitgesteld naar latere datum. Het nieuwe tijdstip van de Algemene […]

Onze missie en visie

Missie ADR-Vlaanderen ADR-Vlaanderen is de autonome Vlaamse organisatie van vrijwilligers die: Ondersteuning geeft aan vrijwilligersgroepen in Vlaanderen die zich engageren voor een duurzame en solidaire samenleving in Vlaanderen en Roemenië Ondersteuning geeft aan de groeiende Roemeense gemeenschap in Vlaanderen en hun zelforganisaties Werkt aan een betere bewustwording in Vlaanderen van de reële situatie in Roemenië […]

Europese verkiezingen

      Op zondag 26 mei trekt België naar de stembus. Die dag kiezen we niet alleen nieuwe parlementsleden in de federale Kamer, maar worden er ook regionale verkiezingen georganiseerd in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Samen met de rest van Europa kiezen we in 2019 ook een nieuw Europees Parlement. In België en Roemenië vinden de verkiezingen […]

Dit was de Algemene Vergadering 2019

Op zaterdag 23 maart 2019 vond de Algemene vergadering van ADR-Vlaanderen plaats in Antwerpen. Er werd tijdens deze dag vooral gekeken naar de toekomst van ADR-Vlaanderen. De thema’s integratie en inburgering en Orthodoxe kerken in Vlaanderen kwamen aan bod. Er waren enkele interessante gastsprekers gevolgd door een bezoek aan een orthodoxe kerk in de namiddag. Daarnaast […]

Algemene Vergadering ADR-Vlaanderen vzw

Op zaterdag 23 maart 2019 houdt ADR-Vlaanderen vzw haar jaarlijkse Algemene Vergadering.  Deze ontmoeting vindt dit jaar plaats in de Provincie Antwerpen, vermoedelijk in Berchem in de kantoren van Vormingsplus Antwerpen. Het beloofd een bijzondere vergadering te worden, want de leden van de Raad van bestuur van ADR worden verkozen of herkozen.  ADR-groepen die lid […]

Belgische Week 1-4 April 2019: programma ADR en TON

Belgische week van 1 tot 4 april in Iași Elk jaar organiseert de Belgian Romanian Chamber of Commerce (BEROCC) en de Ambassade van het Koninkrijk België in Boekarest een Belgische week in Roemenië. Dit jaar gaat dit evenement door in het congrescentrum van Iași (Congress Hall, Hall Strada Palas, Nr 7a Iasi) van 1 tot […]

ADR-Contactdag

Het is weer zover, de ADR-Contactdag komt eraan. Op zaterdag 24 november zijn jullie allemaal van harte welkom in het Ontmoetingshuis De Brug in Aalst.  Net als ieder jaar willen we op deze contactdag alle mensen samenbrengen met een hart voor Roemenië. Want ondanks de economische vooruitgang van het voorbije decennia kampt het land toch […]

Symposium 100 jaar Roemenië

  Op 1 december viert Roemenië de 100ste verjaardag van de eenwording in één staat.  Vatra Limburg en ADR-Vlaanderen vieren deze historische dag samen met onze Belgische en Nederlandse vrienden met een debat. Samen nadenken over de waarden die ons binden, de relaties tussen onze landen, en vooral wat wij kunnen doen voor het algemeen welzijn van […]

Privacyverklaring ADR-Vlaanderen vzw

  ADR-Vlaanderen  hecht veel belang aan de eerbiediging van je persoonlijke levenssfeer. We doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ADR-Vlaanderen houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Klik hier om meer te weten over ons Privacybeleid