ADR nieuwsberichten

Covid-19 maatregelen voor de sociaal-culturele sector (update 28 juni)

Mogelijkheden vanaf 27 juni

Vanaf 27 juni zijn er opnieuw meer versoepelingen voor de sociaal-culturele sector. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen groepsactiviteiten en evenementen. Groepsactiviteiten zijn activiteiten waar maar een beperkt aantal mensen (vaak leden) aan deelnemen. Denk hierbij aan typische verenigingsactiviteiten zoals workshops, bestuursvergaderingen, vormingen, wandelingen… Bij evenementen is er sprake van een ‘publiek’: denk aan concerten, voorstellingen, lezingen, festivals,…

Regels die gelden voor groepsactiviteiten:

 • Maximum aantal deelnemers:
  • Vanaf 25 juni tot 30 juli: maximaal 100 personen, binnen en buiten, exclusief begeleiders.
  • Vanaf 30 juli: maximaal 200 personen, binnen en buiten, exclusief begeleiders.
 • Vanaf 25 juni mag je ook opnieuw meerdaagse met overnachting organiseren. Het advies is hierbij om een grote groep onder te verdelen in kleinere subgroepen van 8 personen voor het geval dat social distancing niet gegarandeerd kan worden (eten, drinken en slapen).
 • Per activiteit is er een COVID-coordinator, een draaiboek en een risicoanalyse nodig. Laat je hierdoor niet afschrikken: voor een beperkte activiteit kan het draaiboek ook beperkt zijn. Bovendien begeleid www.coronagids.be je bij het coronaveilig organiseren van je activiteit. In het draaiboek staat onder meer:
  • De gegevens van de COVID-coordinator. Hij/Zij is verantwoordelijk voor het volgen van de maatregelen. De contactgegevens moeten ook op de website staan
  • Wat je moet doen als iemand besmet blijkt op of na je activiteit
  • Hoe je mensen gaat wijzen op het volgen van de maatregelen en wat je gaat doen moest het uit de hand lopen.
 • De begeleider(s) moeten niet meegerekend worden in de maximum aantallen. Er is geen maximumaantal op het aantal begeleiders, maar gebruik hier natuurlijk redelijke en normale aantallen op basis van de groepsgrootte.
 • Communiceer goed over de maatregelen en het verloop van de activiteit met alle betrokkenen zowel voor, tijdens als na de activiteit.
 • Voorzie handgel en bij voorkeur ook water, zeep en wegwerpdoekjes.
 • Reinig en ontsmet regelmatig de oppervlakte en geef zo weinig mogelijk materiaal door.
 • Mondmaskers zijn verplicht in alle inrichtingen (zowel buiten als binnen) die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector (overal dus), behalve als de aard van de activiteit dit verhindert (bijvoorbeeld bij sportactiviteiten) en om iets te eten of te drinken.
 • Eten en drinken: volg hiervoor het horecaprotocol. Dat impliceert dus bediening aan tafel met mondmasker, tafels van maximum 8 personen, verplichte CO²-meter binnen, mondmasker dragen vanaf dat de tafel verlaten wordt.
 • Communiceer duidelijk dat wie ziek is of in quarantaine zit thuis moet blijven.
 • De 1,5 m afstand tussen mensen is altijd verplicht (behalve als het om leden van hetzelfde gezin gaat). Nauw fysiek contact mag, maar hou het kort en sporadisch.
 • Bekijk op voorhand of er nog andere lokale maatregelen zijn die gelden en waar je rekening mee moet houden.

(Extra) regels die gelden voor evenementen:

 • Maximum aantallen:
  • Van 27 juni tot 30 juli: Buiten max 2.500 mensen publiek en binnen: max 2.000 mensen publiek of max 100% van de CIRM-capaciteit.
  • Vanaf 30 juli: buiten max 5.000 mensen publiek en binnen: max 3.000 mensen publiek of max 100% van de CIRM-capaciteit
 • Voor elk evenement, met meer dan 100 mensen publiek binnen of 200 mensen publiek buiten, moet je toelating vragen aan de lokale overheid.
 • Voor elk evenement moet je een ‘GO’ krijgen van de CERM-tool. Je kan de CERM-tool, en het bijbehorend evenementenprotocol vinden op www.covideventriskmodel.be. Door middel van deze tool maak je meteen ook een goed draaiboek en de plannen die je nodig hebt om je evenement coronaveilig te organiseren. Ben je op zoek naar toegankelijke instrumenten om hier mee aan de slag te gaan? Ikorganiseer.be maakte ze voor jou!
 • CIRM-goedkeuring: De CIRM moet door de uitbater van de zaal aangevraagd worden aan de lokale overheid. De lokale overheid mag zelf beslissen over deze toelating, zelfs al haalt je infrastructuur niet alle normen die door CIRM opgelegd worden.
  • Voor kleinere evenementen ((< 100 binnen, < 200 buiten) is een CIRM niet verplicht, maar maar dan moeten mensen op elk moment 1,5m afstand van mekaar houden (meestal 2 stoelen tussen). Bij een zaal die wel een CIRM-toelating heeft, is 1 stoel tussen mensen genoeg (minimaal 83cm).
  • Voor grote evenementen (>100 binnen, >200 buiten) is een CIRM verplicht.
 • Evenementen mogen plaatsvinden tussen 5u en 1u

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van De Federatie, op www.coronagids.be en www.info-coronavirus.be.

Heb je vragen? Neem dan contact op via info@adrvlaanderen.be

Mijn ADR login