ADR medewerker

Bevraging lokale verenigingen

Bevraging lokale verenigingen

Eén van de doelstellingen van ons beleidsplan is een grotere participatie van deelnemers uit onze doelgroep.

Om dit in kaart te brengen starten we met een bevraging van de lokale verenigingen. Deze bevraging bevat naast algemene informatie van de vereniging eveneens een nulmeting en 

Bij afloop van deze bevraging zal het bestuursorgaan zich ontfermen over de analyse, conclusies en voorstellen die de werking van de lokale verenigingen ondersteunen.

Dank je wel om deel te nemen!

ADR-Vlaanderen

Vereniging

Info voor nulmeting

Andere informatie over je vereniging

Zorg dat je vereniging gevonden wordt.

Staat jou vereniging in ons overzicht ‘ontdek waar we actief zijn? Indien niet, gebruik dit formulier om ons de details over je vereniging te bezorgen. Wij zorgen ervoor dat je vereniging in het overzicht verschijnt, voor een betere bekendmaking.

Zorg dat je activiteit gevonden wordt.

Ook je activiteiten kan je op onze websitekwijt. Bezorg ons de details van je activiteit via dit formulier zodat het samen met de activiteiten van de andere verenigingen wordt gepubliceerd in onze activiteitenkalender. We kondigen alle activiteiten eveneens aan in onze nieuwsbrief ‘ADR-Flash‘.

Mijn ADR login