ADR medewerker

Nulmeting

Nulmeting

Eén van de doelstellingen van ons beleidsplan is een grotere participatie van deelnemers uit onze doelgroep.

Om dit in kaart te brengen starten we met deze nulmeting. Op die manier kunnen we vaststellen hoeveel mensen uit de doelgroep er bij de start van het nieuwe beleidsplan participeren in onze locale werking.

Daarna volgen we deze cijfers op via de regiovergaderingen

Na vijf jaar houden we opnieuw een globale meting om de uiteindelijke evaluatie vast te stellen.

Dank je wel om deel te nemen aan deze meting!

ADR-Vlaanderen

Vereniging

Info voor nulmeting

Andere informatie over je vereniging

Zorg dat je vereniging gevonden wordt.

Staat jou vereniging in ons overzicht ‘ontdek waar we actief zijn? Indien niet, gebruik dit formulier om ons de details over je vereniging te bezorgen. Wij zorgen ervoor dat je vereniging in het overzicht verschijnt, voor een betere bekendmaking.

Zorg dat je activiteit gevonden wordt.

Ook je activiteiten kan je op onze websitekwijt. Bezorg ons de details van je activiteit via dit formulier zodat het samen met de activiteiten van de andere verenigingen wordt gepubliceerd in onze activiteitenkalender. We kondigen alle activiteiten eveneens aan in onze nieuwsbrief ‘ADR-Flash‘.

Mijn ADR login