Missie ADR-Vlaanderen

ADR-Vlaanderen is de autonome Vlaamse organisatie van vrijwilligers die:

  • Ondersteuning geeft aan vrijwilligersgroepen in Vlaanderen die zich engageren voor een duurzame en solidaire samenleving in Vlaanderen en Roemenië
  • Ondersteuning geeft aan de groeiende Roemeense gemeenschap in Vlaanderen en hun zelforganisaties
  • Werkt aan een betere bewustwording in Vlaanderen van de reële situatie in Roemenië

ADR-Vlaanderen brengt Vlamingen en Roemenen samen waardoor inclusie sterk bevorderd wordt. Op deze manier draagt ADR-Vlaanderen bij tot de profilering van Vlaanderen als een open en inspirerende regio in Europa.

 

visie ADR-Vlaanderen

ADR-Vlaanderen is 30 jaar geleden ontstaan n.a.v. het feit dat 8000 Roemeense dorpen dreigden te verdwijnen onder het bewind van dictator Ceaușescu. Europees werd opgeroepen om een dorp te adopteren en in België gingen meer dan 350 gemeenten in op deze oproep.

Tot op vandaag zijn nog meer dan 60 vrijwilligersgroepen in Vlaanderen actief in een samenwerking met hun Roemeense partner. ADR-Vlaanderen is reeds 30 jaar koepel van deze lokale ADR-groepen en heeft daardoor een unieke expertise opgebouwd wanneer het gaat over Roemenië.

ADR-Vlaanderen wil als koepel:

  • ADR – vrijwilligersgroepen begeleiden en ondersteunen
  • De groeiende groep van Roemeense burgers in Vlaanderen als een nieuwe doelgroep benaderen via initiatieven van inburgering en integratie en de groeiende Roemeense (orthodoxe) gemeenschap in Vlaanderen
  • Werken aan bewustwording in Vlaanderen over de reële situatie in Roemenië via eigen initiatieven maar ook allerlei samenwerkingsverbanden met organisaties en diensten.