ADR-Vlaanderen

SOS Fire!

Europese training brandpreventie cursus voor leerlingen door burgerlijke betrokkenheid.

Het project ‘SOS-Fire’ wil Europese schoolkinderen bewust maken van de risico’s van brand, van de preventie ervan en van de belangrijkste maatregelen die moeten worden getroffen in geval van nood en brand.

Kinderen zijn één van de meest kwetsbare doelgroepen, vooral kinderen met een achtergestelde achtergrond (Roma, immigranten, sociaal-economische problemen, enz.).

Aan het einde van het project zullen de kinderen niet alleen een beter inzicht hebben in het voorkomen van branden en het reageren in geval van brand, maar zullen ze ook hun sociale en maatschappelijke vaardigheden hebben verbeterd. Ze zullen zich zelfverzekerder en verantwoordelijker voelen tegenover de samenleving waarin ze leven.

Door deel te nemen aan dit project, stellen de schoolinstellingen zich open, enerzijds voor nieuwe les- en leermethodes in het onderwijs en anderzijds voor de lokale gemeenschap. Ze bieden studenten een aangename en gastvrije omgeving waar ze kunnen leren en waar de leerkrachten methoden uit de informele context kunnen introduceren in het reguliere onderwijssysteem.

Wil je meewerken?

Aarzel niet ons te contacteren via het contactformulier!

Organisaties die meewerken aan dit Erasmus+ project

Mijn ADR login