ADR-Vlaanderen

SOS Fire!

Europese training voor leerlingen
over brandpreventie en eerste hulp
door maatschappelijk engagement

Dit project is bedoeld om Europese schoolkinderen bewust te maken van de risico’s van brand, de preventie ervan en de belangrijkste maatregelen die moeten worden getroffen in geval van nood en brand. Kinderen zijn een van de meest kwetsbare doelgroepen, vooral kinderen met een achtergestelde achtergrond (roma, immigranten, sociaal-economische problemen, enz.).

Aan het einde van het project zullen de kinderen niet alleen een beter inzicht hebben gekregen in brandpreventie en het reageren in geval van brand, maar ook hun sociale en maatschappelijke vaardigheden zullen toegenomen zijn. Ze zullen zich zelfverzekerder en verantwoordelijker voelen tegenover de samenleving waarin ze leven.

Door deel te nemen aan dit project, zullen de schoolinstellingen zich openstellen voor nieuwe onderwijsactoren en voor de lokale gemeenschap. Ze bieden de leerlingen een aangename, leuke en gastvrije omgeving waar ze kunnen leren. Ook de leraren kunnen nieuwe methoden uit de informele en niet-formele context in hun reguliere onderwijsmethoden introduceren.

Wil je meewerken?

Aarzel niet ons te contacteren.

Organisaties die meewerken aan dit Erasmus+ project

Mijn ADR login