cartoon_trajecten_0

 

Veel lokale ADR-groepen vieren in 2014 en 2015 een jubileum. Sommige onder jullie zijn reeds 25 jaar actief in Roemenië, andere werden vrij recent actief. Een constante is de vraag ‘welk soort projecten kunnen we samen doen?’. ‘Waar liggen de noden anno 2015?’. ‘Wat kunnen wij zelf als lokale ADR-groep realiseren?’. ‘En hoe kunnen we keuzes verantwoorden/onderbouwen tegenover onze achterban?’.

 

 

Want inderdaad, Roemenië is de afgelopen twee decennia veranderd. Ook onze wijze van samenwerking past zich aan de nieuwe situatie aan: van noodhulp evolueerde ze over structurele hulp naar een vorm van structurele samenwerking. Projecten van onderuit en samenwerking tussen gelijkwaardige partners kregen hierdoor meer kansen.

Om groepen nog meer te ondersteunen in het ontwikkelen van nieuwe en vernieuwende projecten en activiteiten, organiseert ADR-Vlaanderen een vormingstraject ‘Roemenië anno 2015’. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar het zoeken en vinden van accurate informatie over de sociale toestand van ADR partnerdorpen. Ook maken ADR-groepen kennis met werkwijzen om de sociale toestand in hun partnerdorp te bevragen, evenals om deze informatie kritisch te interpreteren. Finaal zijn de ADR-groepen in staat om een lokale sociale kaart op te maken en om deze kaart te gebruiken in het uitkiezen en uitwerken van toekomstige projecten. De bekomen informatie is niet enkel voor lokale groepen nuttig, maar kan gebruikt worden in de contacten met (lokale) autoriteiten en in het zoeken naar financiële middelen.

Opbouw van het vormingstraject

ADR-Vlaanderen streeft ernaar om theoretische en praktische oefeningen in balans te houden zodat de informatie achteraf nuttig kan ingezet worden.

Algemene inleiding Roemenië anno 2015 – januari/februari 2015

– Historiek Roemenië
– Staatsstructuur Roemenië
– Demografische ontwikkelingen
– Hoe gaan we te werk? Welke informatiebronnen gebruiken we? Lokale sociale kaart.
– Toelichting bij huiswerk: deelnemers maken een demografische analyse van hun dorp

Sociaal – economische – medische ontwikkelingen in Roemenië – maart 2015

– Evaluatie van huiswerk
– Sociaal – economische – medische gegevens Roemenië
– Hoe organiseren we een lokale bevraging? Hoe kunnen we informatie verkrijgen van spilfiguren in ons partnerdorp?
– Huiswerk: informatie verzamelen tijdens plaatsbezoek van de groep in Roemenië (interviews)

Inleefreis – april/mei 2015 (optioneel)

Indien praktisch mogelijk, wordt in de periode april-mei 2015 een inleefreis georganiseerd. De deelnemende ADR-groepen hebben de mogelijkheid om andere deelnemende Roemeniëwerkingen te bezoeken.

Gegevensverzameling door deelnemers – april-augustus 2015

De deelnemers verzamelen de verschillende soorten gegevens, zoals aangeleerd in de vorming, tijdens het jaarlijks bezoek aan hun partnerdorp.

Terugkoppeling – september 2015

– Evaluatie van de inleefreis en de verzamelde informatie
– Lokale groepen stellen op basis hiervan een lokaal plan op met toekomstige projecten

Presentatie tijdens ADR Contactdag – november 2015

De resultaten worden gepresenteerd tijdens de ADR Contactdag van 2015 als inspirerende voorbeelden voor andere ADR-groepen.

  1. Kostprijs

Iedereen kan deelnemen. Voor het vormingstraject wordt een bijdrage gevraagd van 50 euro per deelnemer. Hierin zijn de begeleiding en het cursusmateriaal inbegrepen. Indien er voldoende interesse is voor de organisatie van een inleefreis wordt een aparte prijs opgemaakt.

Interesse?  Nieuwsgierig? Neem contact op met het secretariaat voor meer informatie en om je in te schrijven.