ADR-Favicon 512x512

ADR-Vlaanderen

Verenigt mensen met een hart voor Roemenië

ADR nieuws

Inspiratiebrochure

Inspiratiebrochure

ADR-Vlaanderen realiseert zich zeer goed dat haar werking niet mogelijk zou zijn geweest zonder de jarenlange inzet van zoveel vrijwilligers. Duizenden uren van inzet voor onze Roemeense vrienden maken dat we na 25 jaar nog steeds actief zijn. Met het ADR feestprogramma in 2014 wouden we alle vrijwilligers alvast bedanken en in de bloemetjes zetten.Maar er is meer: ADR-Vlaanderen wil jullie ook helpen om nieuwe activiteiten te organiseren. In de inspiratiebrochure vinden jullie verrassende voorbeelden om de eigen vereniging in de kijker te plaatsen.

 

 

Zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking, over het muurtje kijken, bruggen bouwen en oversteken zijn in deze inspiratiebrochure de rode draad. Na 25 jaar hebben we immers een zekere mate van volwassenheid bereikt, wat ons al doet dromen over de komende 25 jaar. Met deze brochure willen we lokale groepen een steun bieden in de realisatie van deze dromen.

Download hier de Inspiratiebrochure.

Andere documenten ter inspiratie voor jumelagecomités:

Rapport lerend netwerk van gemeenten voor jumelages met Polen en Roemenië (2009)