ADR-Favicon 512x512

ADR-Vlaanderen

Verenigt mensen met een hart voor Roemenië

Privacyverklaring

Beste bezoeker

Wij respecteren uw privacy en beschermen uw persoonsgegevens. In deze pagina leggen we uit welke gegevens we van u verzamelen, waarom we dat doen, hoe we ze gebruiken en met wie we ze delen. We volgen daarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wet- en regelgeving.

Welke gegevens verzamelen we van u?
We beperken ons tot het verzamelen van de strikt noodzakelijke persoonsgegevens nodig zijn om contact te leggen met jezelf of desgevallend met je organisatie. Deze gegevens zijn in principe enkel je voornaam, naam, je e-mailadres en eventueel je telefoonnummer.

We verzamelen deze gegevens om je te kunnen identificeren, contact met je op te nemen, je te informeren over onze diensten, je te ondersteunen bij je vraag, je door te verwijzen naar andere organisaties indien nodig, onze kwaliteit te bewaken en te verbeteren, onze administratie te voeren en te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe gebruiken we uw gegevens?
We gebruiken uw gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld. We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en we beveiligen ze tegen ongeoorloofde toegang, verlies of vernietiging. We delen uw gegevens enkel met derden voorzover we je hiervoor je toestemming hebben gekregen.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, te beperken, over te dragen of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. U kunt ook uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken. Als u gebruik wilt maken van deze rechten of als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat we niet zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?
U kunt ons bereiken via:
Naam organisatie: ADR-Vlaanderen
Adres: Korte Begijnenstraat 18, 2300 Turnhout
Telefoonnummer: +32 14 40 31 63
E-mailadres: info@adrvlaanderen.be
Website: adrvlaanderen.be