ADR-Favicon 512x512

ADR-Vlaanderen

Verenigt mensen met een hart voor Roemenië

Het verhaal van Vlaanderen

De Canon van Vlaanderen verscheen onlangs en presenteert figuren, plaatsen, uitvindingen, teksten, gebeurtenissen en ontwikkelingen met een bijzondere betekenis voor de Vlaamse samenleving van vandaag. 60 rijkelijk geïllustreerde vensters belichten beslissende momenten uit de geschiedenis vanaf de allervroegste bewoning tot nu. De lezer ontmoet behalve bekende helden en schurken ook gewone mensen die hier, bij voorspoed en tegenslag, een bestaan hebben opgebouwd.

De Canon en de populaire tv-reeks ‘Het Verhaal van Vlaanderen’, zal in de toekomst een referentiekader worden in het onderwijs en inburgeringstrajecten. Voor ADR-Vlaanderen de gelegenheid om proactief aan de slag te gaan met de Canon. In eerste instantie richten we ons op de Roemeense gemeenschap. Niet zomaar klakkeloos overnemen, maar zoeken naar verbinding tussen de Vlaamse en Roemeense geschiedenis.

Een kerngroep evalueert de Canon op een constructieve manier en zoekt naar Roemeense connecties in de diverse vensters. Denk maar aan de Belgische grondwet die quasi gekopieerd werd bij het de vorming van Roemenië als natiestaat. Veel van deze verhalen zijn onbekend en verdienen de nodige aandacht.

Tevens werken we aan aantrekkelijk programma met bezoeken aan locaties waar verhalen uit de Canon aan den lijve beleefd kunnen worden. Bokrijk en Genk staan alvast op het programma in het najaar 2023. Finaal is dit een voorbeeld voor andere gemeenschappen.

Categorie: Het verhaal van Vlaanderen
Rol: Laboratoriumrol
Functies: Leerfunctie, Maatschappelijke bewegingsfunctie