ADR-Favicon 512x512

ADR-Vlaanderen

Verenigt mensen met een hart voor Roemenië

Kort na de eerste humanitaire konvooien van eind 1989 – begin 1990 groeide de behoefte naar een structurele samenwerking tussen België en Roemenië. Bilaterale akkoorden resulteerden in door de overheid gesteunde projecten en acties.

Rond 2000 ontstond een nieuwe behoefte: hoe konden we evolueren van extern gefinancierde projecten naar gemeenschapsgerichte projecten. De ontwikkeling van bottom-up en inside-out projecten werd de rode draad. De samenwerking evolueert lichtjes van een probleemgestuurde aanpak naar een op activa gebaseerde gemeenschapsontwikkeling.

Het ‘Gedecentraliseerd Forum’ werd opgestart om Roemeense gemeenten te ondersteunen in het ontwikkelen van lokaal beleid. In Roemenië krijgt het lokaal niveau steeds meer taken toebedeeld. Het decentralisatieproces gaat er snel vooruit.