ADR-Favicon 512x512

ADR-Vlaanderen

Verenigt mensen met een hart voor Roemenië

ADR nieuws

Feestelijk startschot voor 25 jaar Actie Dorpen Roemenië – Vlaanderen

Op 28 februari 2014 gaf ADR-Vlaanderen het startschot voor een jaar in het teken van 25 jaar Roemeens-Vlaamse samenwerking. Roemeniëwerkingen uit gans Vlaanderen zakten af naar de residentie van de Roemeense ambassadeur in Brussel. Ook Roemenen, het personeel van de ambassade en gemeente- en provinciebesturen waren aanwezig.

De Roemeense ambassadeur, dhr. Stefan Tinca opende de avond met een dankwoord aan de Roemeniëwerkingen, evenals aan ADR-Vlaanderen, voor de solidariteit die zij hebben getoond met zijn land. Hij wil zich in de toekomst ook zoveel mogelijk engageren om samen te werken en ondersteuning te bieden waar welkom. Marc Verhaert stond mee aan de wieg van ADR-Vlaanderen; in de woelige kerstperiode van 1989 was hij erbij toen de eerste hulpacties vanuit Vlaanderen naar Roemenië werden opgestart. Hij nam het woord om even terug te blikken op de afgelopen 25 jaar.

Bart Wynants is sinds 2005 actief als secretaris van ADR-Vlaanderen. Hij gaf een woordje uitleg over de meer recentere evoluties binnen ADR-Vlaanderen. Zo veranderde noodhulp in structurele hulp en streeft ADR vandaag meer en meer naar samenwerking tussen gelijkwaardige partners. Adoptie Dorpen Roemenië veranderde zo in Actie Dorpen Roemenië. In de periode 2010-2011 werd een dossier samengesteld om erkend te worden als sociaal-culturele vereniging. ADR kreeg deze erkenning op basis van een beleidsplan dat werd geschreven. Sindsdien kan ADR-Vlaanderen 2 vaste medewerkers in dienst nemen. Nieuwe uitdagingen en doelstellingen stelden zich. Zo werkt de organisatie ook aan verjonging en vernieuwing. Deze verjonging en vernieuwing werden tijdens deze viering vertegenwoordigd door Nele De Meester, Sille Claessen en Julie Van den Bulcke. De drie meisjes trokken om verschillende redenen naar Roemenië: op Erasmus, op stage of op kamp. Doch werden ze alle drie met hetzelfde ‘probleem’ geconfronteerd: ze konden Roemenië niet meer loslaten.

Het feestprogramma en de inspiratiebrochure ter ere van 25 jaar Roemeens-Vlaamse samenwerking werden voorgesteld door Patrick Van den Nieuwenhof, voorzitter van de werkgroep cultuur. De verschillende activiteiten die zullen plaatsvinden, zijn terug te vinden op de website van ADR-Vlaanderen. Ter afsluiting kwam Jozef Goebels, voorzitter ADR-Vlaanderen aan het woord. Hij vroeg zich af of de Roemeense dorpen, die aan de basis lagen van Adoptiedorpen Roemenië, nu werkelijk gered zijn. “We hebben al veel kunnen realiseren, maar het werk zit er zeker nog niet op. Samenwerking, kennisuitwisseling, van elkaar leren… blijven sleutelwoorden in de Vlaams-Roemeense relaties. Vanuit een Europese gedachte en een wederzijds respect, werken honderden vrijwilligers verder aan de uitbouw van een terdege gezondheidszorg, een maatschappelijk gedragen middenveld, een interculturele dialoog en de ontwikkeling van praktijkvoorbeelden in diverse domeinen” aldus Jozef Goebels.