ADR-Favicon 512x512

ADR-Vlaanderen

Verenigt mensen met een hart voor Roemenië

ADR nieuws

Eerste samenkomst van de werkgroep

Brandweer trainingssessie

Dinsdag 8 maart 2014 zat de werkgroep “Brandweer” voor de eerste maal bij elkaar in Geel. Drie comités uit de regio Kempen waren aanwezig, twee comités waren verontschuldigd. Elk comité blijkt flink wat ervaring te hebben met de ondersteuning van een vrijwillig brandweerkorps in Roemenië.  Na het vergelijken van het functioneren ginds werd ook een eerste aanzet gegeven  voor de samenwerking  tussen de verschillende comités in regio Kempen wat betreft brandweer.

Gezien vele ADR-comités in Vlaanderen de vrijwillige brandweer in hun partnerdorp proberen te ondersteunen, leek het ons nuttig om een aantal dingen in de toekomst wat proberen te coördineren. Soms leidt dit zelfs tot vernieuwde contacten of tot het heropstarten van comités in Vlaanderen. Ook op het vlak van samenwerking en kennisoverdracht tussen gemeentebesturen is dit een goede insteek gezien momenteel de brandweerbevoegdheid nog ressorteert onder de burgemeester bevoegdheid. Ook binnen de Roemeense stichting The Open Network is een departement veiligheid opgericht. Brandpreventie is een belangrijk aandachtspunt.  Meer info is te verkrijgen via ADR-secretariaat.