ADR-Favicon 512x512

ADR-Vlaanderen

Verenigt mensen met een hart voor Roemenië

Op de Belgische week in Iași (begin april) werden 4 workshops gegeven door ADR/TON: Een workshop rond preventie, een tweede rond brandwondenpreventie en tot slot een dubbele rond thuiszorg en lange termijnzorg. Er werden goede praktijken uitgewisseld tussen Roemeense en Belgische non-profit organisaties in verband met dit onderwerp. Speciale dank gaat uit naar de Belgische Brandwondenstichting, CM en het Wit-gele kruis voor hun bijdrage aan de workshops van ADR/TON, maar ook aan alle gastsprekers en panelleden uit Roemenië. ADR/TON lukte er weer in om een grote schare deskundigen en geïnteresseerden samen te brengen.
Als kers op de taart van de Belgische week werd er door ADR-Vlaanderen het “Iasi Health Consortium” voorgesteld. Het doel van dit consortium is om naast het uitwisselen van expertise tijdens de Belgische week ook effectief actie te ondernemen op vlak van preventie en thuiszorg. Met het budget zal onder andere duurzaam spel- en sportmateriaal worden aangekocht en via AGLT gepresenteerd en verdeeld worden in de Roemeense scholen om rond preventie te werken en het belang van een gezonde levensstijl te onderlijnen. Zowel NGO’s, bedrijven, lokale administraties, gezondheidsinstituten, scholen en universiteiten kunnen deel uitmaken van dit consortium. Volgende partners zegden alvast toe om dit idee verder uit te werken en gestalte te geven de komende maanden:

Heb je ook interesse om deel uit te maken van dit consortium? Neem dan contact op via in**@ad***********.be

Meer foto’s van de Belgische week vind je op de Facebookpagina van TON en de Facebookpagina van BEROCC

Nog niet ingeschreven voor de familiedag in Bokrijk?