ADR-Favicon 512x512

ADR-Vlaanderen

Verenigt mensen met een hart voor Roemenië

 

ADR-Vlaanderen  hecht veel belang aan de eerbiediging van je persoonlijke levenssfeer. We doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ADR-Vlaanderen houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Klik hier om meer te weten over ons Privacybeleid

Nog niet ingeschreven voor de familiedag in Bokrijk?