ADR-Favicon 512x512

ADR-Vlaanderen

Verenigt mensen met een hart voor Roemenië

Vanuit de overheid is er weinig aandacht voor het algemeen welzijn in dorpen.

Wie zijn de 'Vrienden van ADR-Vlaanderen'?

De “Vrienden van ADR-Vlaanderen” willen een groep mensen verzamelen die kunnen en willen zorgen voor een duurzame ondersteuning van de initiatieven van ADR-Vlaanderen in Roemenië voor de uitbouw van thuiszorg en middenveldorganisaties.

Elk jaar worden de vrienden van ADR-Vlaanderen uitgenodigd om samen te vernemen hoe het gesteld is met de projecten. Tijdens deze bijeenkomsten worden ook de bronzen leden (2 jaren steun), zilveren leden (3 jaren steun) en gouden leden (5 jaren steun) voorgesteld. Tevens zal je via het ADR-magazine Buna een gans jaar op de hoogte blijven van onze activiteiten.

Thuiszorg

De toetreding van Roemenië tot de Europese Unie in 2007 gaf de mogelijkheid aan de Roemenen om hun geluk elders in Europa te zoeken. Miljoenen Roemenen verlieten hun land om hun toekomst te zoeken in een ander land van de Europese Unie, meestal in West- of Zuid-Europa, of in de Verenigde Staten van Amerika of Canada. Ten gevolge van deze exodus ontstonden een aantal maatschappelijke problemen die onderbelicht blijven.

Door het “verdwijnen” van een generatie worden een aantal traditionele zorgtaken niet meer of onvoldoende opgenomen. Heel wat lokale ADR-groepen worden geconfronteerd met een gebrek aan zorg in hun Roemeense partnerdorp.

Middenveldorganisaties

Naast de aanpak van problemen met de gezondheidszorg ontwikkelt TON verschillende activiteiten die focussen op het opbouwen en versterken van sociale structuren (jeugd-, vrouwen- en mannenbeweging, VIZIDOM en seniorenwerking), en verder ook de ontwikkeling van landelijke structuren voor deze organisaties.

Een goed georganiseerd middenveld is noodzakelijk om de Roemeense inwoner het nodige gewicht te geven om op te komen voor een kwalitatieve gezondheidszorg. Zeker in de rurale gebieden, waar nog 50% van de Roemenen wonen en waar vanuit de overheden weinig aandacht is voor welzijn en sociale initiatieven.

Steun de 'Vrienden van ADR-Vlaanderen'

Uw steun kan op elk moment van het jaar gestort worden op het rekeningnummer
BE10 0000 0000 0404‘ met de gestructureerde mededeling ‘018/1440/00045‘.

Voor giften vanaf een bedrag van € 40 op jaarbasis zal de Koning Boudewijnstichting een fiscaal attest bezorgen in februari van het jaar daarop (art.145/33 WIB). Dit attest laat bij aangifte toe in principe 45 % van de gift te recupereren.

Download onze folders

Categorie: Fondswerving