ADR-Favicon 512x512

ADR-Vlaanderen

Verenigt mensen met een hart voor Roemenië

Online Informatiemoment financiën en belastingen

21 mei 2024 om 19.30 uur In België moet iedere belastingplichtige elk jaar een aangifte doen voor zijn inkomensbelasting (belastingbrief). En ook voor dit jaar is het weer zover. Op 12 juli 2024 moet je belastingbrief ingevuld en verstuurd zijn naar het FOD financiën. Dus is het nu het ogenblik om de nodige documenten te […]

Online Informatiemoment gezondheidszorg

20 april 2024 om 14 uur In België heeft eenieder een fundamenteel recht op gezondheidszorg. De Belgische gezondheidszorg is over het algemeen toegankelijk en betaalbaar en behoort kwalitatief tot de betere van Europa en zelfs van de wereld. Aan de basis van de goede toegankelijkheid en betaalbaarheid ligt een systeem van verplichte ziekteverzekering via ziekenfondsen, […]

Voorstelling Sociale Kaart Bozovici, Roemenië

Op dinsdag 21 november 2023 werd op campus Geel de sociale kaart van Bozovici (Roemenië) voorgesteld, een rapport dat tot stand kwam vanuit een internationaal uitwisselingsprogramma waaraan studenten van de opleidingen Sociaal Werk, Ergotherapie, Verpleegkunde en Vroedkunde van Thomas More en buitenlandse partneruniversiteiten deelnamen. Het doel van het rapport was om beleidsadviezen te formuleren met […]

Inhuldiging van van ADAM Lapusata/Ladesti

In een context waarin Roemenië op Europees niveau achterloopt op de meeste indicatoren die de gezondheidstoestand van de natie belichten, verschijnt een nieuwe mutualiteit, ADAM Lapusata/Ladesti, op de kaart van het land. De opening van de ziekenzorgvereniging wordt ook bijgewoond door een groep Belgische fietsers van ADR-Vlaanderen, die de thuiszorg voor ouderen in Roemenië promoot […]

Sociale kaart
Bozovici
Caraș-Severin
Romania

September 2023 Het doel van een sociale kaart is om informatie over een stad zoals Bozovici samen te brengen om zo de behoeften van de lokale gemeenschap te achterhalen. De sociale kaart van Bozovici is gebaseerd op: Het resultaat van deze sociale kaart is om te laten zien hoe verschillende leeftijdsgroepen in Bozovici denken over […]

Inleefreis 2023
Moldavië.
‘Een klein land met een groot hart’

‘Een klein land met een groot hart’. Zo luidt de slogan van toerisme Moldavië. Tot voor kort was de Republiek Moldavië een nobele onbekende in Europa. Jammer genoeg kwam deze relatief jonge staat in het nieuws door de oorlog in Oekraïne. Vanuit geopolitiek oogpunt ligt Moldavië strategisch. In Moldavië wordt een zekere dreiging gevoeld vanuit […]

Preventieve gezondheidszorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen

Op 11 mei werd een bijeenkomst georganiseerd met de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad (het directioraat volksgezondheid van het district Arad) en de uitvoerders en regionale partners van het project Creșterea accesului populației vulnerabile la servicii medicale preventive (verbetering van de toegang van kwetsbare bevolkingsgroepen tot preventieve gezondheidsdiensten).Het doel van de bijeenkomst is […]

Conferentie gezondheidsdiplomatie

Op 3 mei organiseerde de Roemeense ambassadeur in België, mevrouw Andreea Pastarnac, in Brussel een tweede symposium in het kader van het initiatief “Naar een medische diplomatie – een Roemeens-Belgisch perspectief“. Dit keer was het thema “Nieuwe samenwerking op het gebied van oncologie – een Roemeens-Belgisch perspectief“. Het evenement werd georganiseerd door de Roemeense ambassade […]

Inleefreis 2023
Timișoara

Timiș
Romania

De ‘Blended (interdisciplinair) Intensive Program‘ (BIP) inleefreis is ontworpen voor studenten maatschappelijk werk, verpleegkunde, verloskunde, geneeskunde, ergotherapie, fysiotherapie en medische revalidatie en richtte zich dit jaar op het onderwerp inclusie en op het sociale- en gezondheidszorgsysteem in Roemenië. De reis werd georganiseerd door ADR-Vlaanderen en The Open Network met medewerking van de Thomas More Hogeschool, […]

Sociale kaart
Dognecea
Caraș-Severin
Romania

April 2022 Het doel van deze sociale kaart is om informatie over Dognecea samen te brengen om zo de behoeften van de lokale gemeenschap te achterhalen. Dognecea is een Roemeense gemeente in het district Caraș-Severin, regio Banat. Medewerkers: Jozef Goebels, Patrick Van den Nieuwenhof, Sara Schmid, Maarten Wuyts, Yoran Van Oosterwijck, Vanessa Pink, Kai Kuhnle, […]