ADR-Favicon 512x512

ADR-Vlaanderen

Verenigt mensen met een hart voor Roemenië

ADR nieuws

Online Informatiemoment gezondheidszorg

20 april 2024 om 14 uur

In België heeft eenieder een fundamenteel recht op gezondheidszorg. De Belgische gezondheidszorg is over het algemeen toegankelijk en betaalbaar en behoort kwalitatief tot de betere van Europa en zelfs van de wereld. Aan de basis van de goede toegankelijkheid en betaalbaarheid ligt een systeem van verplichte ziekteverzekering via ziekenfondsen, voornamelijk gefinancierd door verplichte sociale bijdragen van werknemers en werkgevers.

Tezelfdertijd ligt de bevoegdheid voor de organisatie en werking van de gezondheidszorgvoorzieningen bij de verschillende overheden in ons land. Hierdoor is het niet altijd duidelijk op welke diensten beroep kan worden gedaan of hoe je er gebruik kan van maken.

Voor dit onderwerp werken we samen met o.a. de Christelijke Mutualiteiten en geeft Dana Morcan, Service Center Consulent bij de CM op 20 april 2024 om 14 uur een overzicht van de mogelijkheden die de gezondheidszorg ons biedt en de rechten en plichten die hiermee gepaard gaan. Nadien krijgen de deelnemers de kans om vragen te stellen.

Webinar informatie en registratie

Alle informatie en presentaties worden in het Roemeens en Nederlands gegeven. / Toate informațiile și prezentările vor fi oferite în limbile română și olandeză.