ADR-Favicon 512x512

ADR-Vlaanderen

Verenigt mensen met een hart voor Roemenië

Voorstelling Sociale Kaart Bozovici, Roemenië

Op dinsdag 21 november 2023 werd op campus Geel de sociale kaart van Bozovici (Roemenië) voorgesteld, een rapport dat tot stand kwam vanuit een internationaal uitwisselingsprogramma waaraan studenten van de opleidingen Sociaal Werk, Ergotherapie, Verpleegkunde en Vroedkunde van Thomas More en buitenlandse partneruniversiteiten deelnamen. Het doel van het rapport was om beleidsadviezen te formuleren met […]

Sociale kaart
Bozovici
Caraș-Severin
Romania

September 2023 Het doel van een sociale kaart is om informatie over een stad zoals Bozovici samen te brengen om zo de behoeften van de lokale gemeenschap te achterhalen. De sociale kaart van Bozovici is gebaseerd op: Het resultaat van deze sociale kaart is om te laten zien hoe verschillende leeftijdsgroepen in Bozovici denken over […]

Inleefreis 2023
Moldavië.
‘Een klein land met een groot hart’

‘Een klein land met een groot hart’. Zo luidt de slogan van toerisme Moldavië. Tot voor kort was de Republiek Moldavië een nobele onbekende in Europa. Jammer genoeg kwam deze relatief jonge staat in het nieuws door de oorlog in Oekraïne. Vanuit geopolitiek oogpunt ligt Moldavië strategisch. In Moldavië wordt een zekere dreiging gevoeld vanuit […]

Inleefreis 2023
Timișoara

Timiș
Romania

De ‘Blended (interdisciplinair) Intensive Program‘ (BIP) inleefreis is ontworpen voor studenten maatschappelijk werk, verpleegkunde, verloskunde, geneeskunde, ergotherapie, fysiotherapie en medische revalidatie en richtte zich dit jaar op het onderwerp inclusie en op het sociale- en gezondheidszorgsysteem in Roemenië. De reis werd georganiseerd door ADR-Vlaanderen en The Open Network met medewerking van de Thomas More Hogeschool, […]

Sociale kaart
Dognecea
Caraș-Severin
Romania

April 2022 Het doel van deze sociale kaart is om informatie over Dognecea samen te brengen om zo de behoeften van de lokale gemeenschap te achterhalen. Dognecea is een Roemeense gemeente in het district Caraș-Severin, regio Banat. Medewerkers: Jozef Goebels, Patrick Van den Nieuwenhof, Sara Schmid, Maarten Wuyts, Yoran Van Oosterwijck, Vanessa Pink, Kai Kuhnle, […]

Sociale kaart
Beius

Bihor
Romania

Het doel van de sociale kaart van Beius en omgeving is om inzicht te krijgen in het menselijkpotentieel van de regio in de context van werkgelegenheid. Bovendien om de algemenesituatie van de kleine stad en de behoeften van de lokale gemeenschap te achterhalen. Vind hieronder het volledige verslag.

Sociale kaart
Moldova Noua

Caraș-Severin
Romania

Het doel van deze sociale kaart is informatie over Moldavië Noua samen te brengen om de behoeften van de lokale gemeenschap in te schatten. Het resultaat is gebaseerd openerzijds kwantitatieve gegevens (statistieken) en kwalitatieve gegevens (interviews, films, focusgroepen…) Hieronder vind je het volledige verslag.

Sociale kaart
Măcărești

Prisacani
Romania

Het doel van de sociale kaart van Măcărești is om inzicht te krijgen in het menselijkpotentieel van de regio in de context van werkgelegenheid. Bovendien om de algemenesituatie van Măcărești en de behoeften van de lokale gemeenschap te achterhalen. Vind hieronder het volledige verslag.

CM op inleefreis

Een delegatie van vier directeurs en vier leden van de Raad van Bestuur van CM Mechelen-Turnhout zijn op studiebezoek in Roemenië samen met de voorzitter van ADR-Vlaanderen en The Open Network for Community Development. CM Mechelen-Turnhout zorgt reeds vele jaren voor morele en financiële ondersteuning voor het werk van ADR en TON. Het mutualistisch wijkgezondheidscentrum […]

Sociale kaart
Berbeşti

Vâlcea
Romania

Het proces van het in kaart brengen van de behoeften, problemen, uitdagingen, sterke en zwakke punten van Berbeşti begon in de zomer van 2015. Dit was het gevolg van een heroriëntatie van de samenwerking tussen Berbeşti (Provincie Vâlcea, RO) en Herselt(Provincie Antwerpen, BE).Dit rapport past in het kader van het Europese Horizon 2020-project: ReInVEST (Rebuilding […]