ADR-Favicon 512x512

ADR-Vlaanderen

Verenigt mensen met een hart voor Roemenië

Een gezonde gemeente

ADAM
Thuiszorg

Roemenië in sociaal perspectief
Brandpreventie

Roemenië in sociaal perspectief

Vlaamse partners wegwijs maken in ontwikkelen van een sociale kaart van hun partnergemeente in Roemenië om zo noden en behoeften te detecteren die hun Vlaamse werking ondersteunen. 

Inleefreis 2023
Timișoara

Timiș
Romania

De ‘Blended (interdisciplinair) Intensive Program‘ (BIP) inleefreis is ontworpen voor studenten maatschappelijk werk, verpleegkunde, verloskunde, geneeskunde, ergotherapie, fysiotherapie en medische revalidatie en richtte zich dit

Lees verder »

CM op inleefreis

Een delegatie van vier directeurs en vier leden van de Raad van Bestuur van CM Mechelen-Turnhout zijn op studiebezoek in Roemenië samen met de voorzitter

Lees verder »