ADR-Favicon 512x512

ADR-Vlaanderen

Verenigt mensen met een hart voor Roemenië

ADR nieuws

Roemeense verhalen in Turnhout

Een videoverkenning van belangrijke plaatsen in de stad

Introductie

Turnhout is een stad met een rijke geschiedenis en een diverse bevolking. Roemenen zijn een belangrijke en groeiende gemeenschap in de stad, maar hun verhalen en bijdragen aan de stad zijn vaak onderbelicht. Dit project heeft tot doel de verhalen van Roemenen in Turnhout te verzamelen en te delen door middel van storytelling, en hun perspectieven op belangrijke plaatsen in de stad te verkennen. 

Beschrijving

Dit project richt zich op het verzamelen van Roemeense verhalen en ervaringen in Turnhout, met als doel de rijke culturele diversiteit van de stad te vieren en te promoten. Door middel van storytelling via video, willen we Roemenen uitnodigen om belangrijke plaatsen in Turnhout te bezoeken en hun verhalen te delen over hoe deze plaatsen hen hebben beïnvloed.

Doelstellingen

 • Roemenen in Turnhout een stem geven en hun verhalen en ervaringen delen met de bredere gemeenschap
 • Bewustwording creëren van de bijdragen van Roemenen aan de stad en de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd
 • Een brug slaan tussen de Roemeense en Belgische gemeenschappen in Turnhout
 • Het verzamelen en delen van Roemeense verhalen en ervaringen in Turnhout
 • Het creëren van een positief beeld van de Roemeense gemeenschap in Turnhout
 • Het versterken van de interculturele dialoog tussen de Roemeense en Vlaamse gemeenschappen in Turnhout

Het project zal bestaan uit twee fasen. In de eerste fase zullen we Roemeense burgers in Turnhout selecteren die willen deelnemen aan het project. De belangrijke plaatsen in Turnhout laten we identificeren door Roemeense burgers. Deze plaatsen kunnen historische bezienswaardigheden, parken, winkels, restaurants of andere locaties zijn die een belangrijke rol spelen in het dagelijks leven van Roemeense burgers in Turnhout. 

In de tweede fase zullen we Roemeense burgers uitnodigen om de door hun geselecteerde plaatsen te bezoeken en hun verhalen te delen over wat deze plaatsen voor hen betekenen. We zullen video-opnamen maken van deze verhalen en deze vervolgens delen op sociale media en andere online platforms om ze voor een breder publiek toegankelijk te maken. De video’s zullen in het Roemeens en Nederlands worden opgenomen. Ze zullen ook worden ondertiteld in het Nederlands om ze toegankelijk te maken voor Vlaamse burgers die geen Roemeens spreken. 

Het project zal worden gecoördineerd door een team van lokale vrijwilligers en professionals op het gebied van video- en storytelling. We zullen ook samenwerken met lokale Roemeense organisaties en gemeenschapsleiders om de deelname van Roemeense burgers te stimuleren en de verspreiding van de video’s te bevorderen. 

Methodologie 

 • Het projectteam zal samenwerken met Roemeense gemeenschapsorganisaties en individuen in Turnhout om verhalen te verzamelen en belangrijke plaatsen in de stad te identificeren die voor Roemenen van belang zijn. 
 • Interviews zullen worden afgenomen met Roemeense inwoners van Turnhout, waarin hen wordt gevraagd naar hun ervaringen in de stad en hun perspectieven op belangrijke plaatsen en evenementen. 
 • Het projectteam zal een kaart maken van Turnhout met aangegeven plaatsen die voor Roemenen belangrijk zijn, en deze plaatsen zullen worden bezocht om de verhalen van Roemenen te documenteren. 
 • De verhalen en foto’s van Roemenen en hun belangrijke plaatsen zullen worden verzameld en samengevoegd in een interactieve digitale kaart die beschikbaar zal zijn voor het publiek. 
 • Een evenement zal worden georganiseerd om het project af te sluiten en de verhalen van Roemenen in Turnhout te delen met de bredere gemeenschap. 

Verwachte resultaten

 • Een interactieve digitale kaart met verhalen en foto’s en video’s van Roemenen en hun belangrijke plaatsen in Turnhout. 
 • Een evenement waarbij Roemenen en Belgische inwoners van Turnhout samen kunnen komen en de verhalen van Roemenen kunnen delen. 
 • Een brug slaan tussen de Roemeense en Belgische gemeenschappen in Turnhout. 
 • Verhoogde zichtbaarheid van de Roemeense gemeenschap in Turnhout 
 • Versterking van de interculturele dialoog tussen de Roemeense en Vlaamse gemeenschappen in Turnhout 
 • Creatie van een positief beeld van de Roemeense gemeenschap in Turnhout 
 • Verrijking van het culturele leven in Turnhout door het delen van verhalen en ervaringen van Roemeense burgers 
 • Verhoging van het bewustzijn van de belangrijke plaatsen in Turnhout en hun betekenis voor de Roemeense gemeenschap 

Conclusie

Het project ‘Het Verhaal van Roemenen in Turnhout’ heeft tot doel de verhalen en perspectieven van Roemenen in Turnhout te delen met de bredere gemeenschap. Door het verzamelen en delen van deze verhalen hopen we bij te dragen aan een grotere waardering voor de Roemeense gemeenschap in de stad en de diversiteit die zij brengen. Dit project zal ook dienen als een middel om verbinding te maken tussen de Roemeense en Belgische gemeenschappen in Turnhout en hen in staat stellen om van elkaar te leren en elkaar beter te begrijpen.