ADR-Favicon 512x512

ADR-Vlaanderen

Verenigt mensen met een hart voor Roemenië

ADR nieuws

Sarma in de Kempen

Op zaterdag 27 april zijn de studenten van Thomas More in Geel en ADR-Vlaanderen voor de laatste keer samengekomen rond het project ‘Sarma in de Kempen’. Dit project heeft als missie om samen een positieve verandering teweeg te brengen en het thuisgevoel en de cohesie te vergroten door middel van culinaire verbinding, ontmoetingen, dialogen, het delen van ervaringen, het opbouwen van relaties en het bevragen van noden en behoeften.

De visie van het project omvat:

 • Een inclusieve en duurzame gemeenschap.
 • Een brug tussen ADR-Vlaanderen en gemeenschappen van Zuidoost-Europa en het Midden-Oosten.
 • Het bouwen van een solidaire samenleving.
 • Het creëren van een plezierige samenleving.
 • Positieve beeldvorming bevorderen.

Met het project ‘Sarma in de Kempen’ willen we een verbinding creëren tussen de Zuidoost-Europese gemeenschappen in België door middel van hun culinaire tradities, specifiek door het gerecht ‘Sarmale’. Dit project gaat echter dieper dan alleen een smaakvolle connectie. We streven ernaar het begrip ‘thuis’ binnen deze gemeenschappen te verkennen. Wat betekent ‘thuis’ voor hen? In welke mate voelen ze zich thuis in België? En wat hebben ze nodig om zich thuis te voelen in België?

Om antwoorden op deze vragen te verkrijgen, hebben de studenten verschillende onderzoeksmethoden toegepast. Ze hebben een enquête afgenomen waarin diverse aspecten werden aangekaart, zoals het land van herkomst, leeftijd, verblijf in België, ervaringen in België en hun thuisgevoel. Daarnaast hebben ze een focusgroep georganiseerd met een selecte groep mensen uit de Zuidoost-Europese gemeenschap. Door middel van verschillende activiteiten werd hun thuisgevoel bevraagd en in beeld gebracht wat ze nodig hebben om zich thuis te voelen.

Resultaten van het project

Wat geeft jou een thuisgevoel?

 • Plaats
 • Personen
 • Activiteiten

Wat waren de drempels?

 • Taalbarrières
 • Onduidelijkheden / gebrek aan kennis
 • Houding / gedrag

Wat waren de noden van de deelnemers?

 • Informatie / uitleg
 • Ondersteuning
 • Ontmoeting / contact leggen

Door deze inzichten creëren we niet alleen een culinaire verbinding, maar zetten we ook een kleine stap in de richting van een superdiverse samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen.