ADR-Favicon 512x512

ADR-Vlaanderen

Verenigt mensen met een hart voor Roemenië

ADR nieuws

Belgische getuigen over 1989

Het Vredescentrum van stad Antwerpen organiseert het interviewproject over de migratie geschiedenis van Oost Europese landen naar België na de val van de muur in 1989. Meer info: Herinneringsproject My Story / (Y)Our Story | Vredescentrum

Zij zoeken daarvoor getuigenissen van personen in België die betrokken waren of zich betrokken voelden bij de ontwikkelingen in Oost-Europa ten tijde van de val van het IJzeren Gordijn. Mogelijk dat jullie hierbij kunnen helpen?

Meer specifiek werkt het Vredescentrum een educatief pakket uit voor het secundair onderwijs in Antwerpen (en op termijn ook Europees) op basis van getuigenissen van personen met een migratieachtergrond in Oost-Europa, die zelf, of via hun familie, de democratische transities van 1989 meemaakten. Dit project werken ze uit in samenwerking met EuroClio, Centrum Historii Zajezdnia en de Evens Foundation.

Het Vredescentrum is aanvullend op zoek naar verhalen van Belgen die in de jaren tachtig de situatie in Oost-Europa op de voet volgden of zelfs heen en weer reisden of steun verleenden aan de oppositiebewegingen – en daarover willen vertellen voor de camera. Denk dan aan personen uit de vredesbeweging, politieke of culturele vriendschapsorganisaties, hulporganisaties of diplomatie.

Denken jullie wellicht aan personen? Alle suggesties zijn welkom!

Bij vragen over het project kan je terecht bij

Margot De Deken | Projectmedewerker stad Antwerpen | TV | Vredescentrum | De Coninckplein 25-26, 2060 Antwerpen (Permeke)| gsm +32 477 97 19 42 | tel. +32 3 338 36 51 | www.vredescentrum.be

Een eerste getuigenis op Radio2 beluister je hier: https://radio2.be/luister/select/start-je-dag-antwerpen/reizen-achter-het-ijzeren-gordijn-controleurs-rukten-het-hoofd-van-mijn-pop