ADR-Favicon 512x512

ADR-Vlaanderen

Verenigt mensen met een hart voor Roemenië

ADR nieuws

Roemenië heeft strategie klaar voor start schooljaar en corona hotspots.

Roemeense president zegt dat de meeste leerlingen 14 september naar school kunnen.

De president kondigde aan dat de lokale overheden zelf de bevoegdheid krijgen om een school te sluiten indien er een hoog aantal nieuwe besmettingen wordt geregistreerd. Daarnaast werden er drie scenario’s uitgetekend voor scholen. Welk scenario geldt is afhankelijk van het aantal besmettingen tijdens de laatste 14 dagen per 1.000 inwoners. Bij het groene scenario is dit gemiddeld minder dan 1 persoon. De leerlingen volgen in dit geval gewoon les op school. Bij het gele scenario zijn er gemiddeld 1 tot 3 besmettingen, waardoor een deel van de activiteiten in de school doorgaat en een deel online. Bij het rode scenario gaan alle activiteiten online door. Dit gebeurt als er meer dan 3 besmettingen zijn op deze plaats. Momenteel bevinden de meeste scholen zich in het groene scenario, een 50-tal in het gele en enkele honderden in het rode geval. Lees meer hierover op de website van Romanian Insider.

Meer dan 300 hotspots in Roemenië, waarvan de meeste onder controle zijn.

Raet Arafat, hoofd van het departement noodsituaties, zegt dat er momenteel meer dan 300 COVID-19 hotspots zijn in het land, inclusief zorginstellingen en industriële faciliteiten. Dat bericht Romanian Insider.

Hij zegt dat de meeste hiervan onder controle zijn. Als er sprake is van overdracht van het virus binnen de gemeenschap is het belangrijk dat de hele gemeenschap onder quarantaine wordt geplaatst. Wanneer dit bijvoorbeeld gebeurt bij een woon-zorgcentra wordt dit centra in quarantaine geplaatst. Al er op een bepaalde plaats 10-15 gevallen zijn per 10.000 inwoners en er is sprake van gemeenschapsoverdracht dan wordt deze plaats door de gemeente onder quarantaine geplaatst.

Glabbeek betaalt COVID-19 test voor fruitplukkers.

Het Nieuwsblad bericht dat het gemeentebestuur van Glabbeek alle COVID-19 testen gaat betalen voor de seizoensarbeiders die er fruit komen plukken. De gemeente verwacht zo’n 250 seizoensarbeiders uit Polen, Roemenië, Bulgarije en Slovakije. Omdat sommige landen/gebieden rood gekleurd zijn beslisten de gouverneurs van Vlaams-Brabant en Limburg eerder al dat seizoensarbeiders uit oranje en rode zones verplicht moeten getest worden (zie update 3 augustus). Het gemeentebestuur van Glabbeek besliste op zijn beurt om de kosten hiervan op zich te nemen.